NIEUWS

Eigen werkingErfgoed in de regio

Opgraving Bentel in Oud-Turnhout

Het archeologische onderzoek op de site Bentel te Oud-Turnhout startte veertien jaar geleden door de archeologen van Archaeological Solutions bvba. De Archeologische dienst Antwerpse Kempen (AdAK) voerde vervolgens de fasen 2 tot en met 7 uit. De oudste resten dateren uit het midden-neolithicum, ongeveer 6000 jaar geleden, en de meest recente restanten dateren uit de…

Lees meer
Eigen werkingErfgoed in de regio

Opgraving Tijl-en-Nelestraat in Turnhout

In 2009 heeft de Archeologische dienst Antwerpse Kempen (ADAK) de site van Turnhout Tijl-en-Nelestraat opgegraven. Tijdens het onderzoek zijn 1375 archeologische restanten uit meerdere periodes gevonden.  Site: Turnhout – Tijl-en-Nelestraat Datum opgraving: 26/01/2009 – 04/03/2009 07/09/2009 – 04/12/2009 Archeologische sporen uit: Midden-mesolithicum: 7100 – 6450 v.Chr. IJzertijd: 800 – 50 v.Chr. Romeinse tijd: 50 -…

Lees meer
Erfgoed in de regioOproep

Wedstrijd: Erfgoedboom in de kijker

Stem op de eikenstoven in Vosselaar! In 2023 lanceren de Antwerpse Regionale Landschappen een wedstrijd om oude bomen in de kijker te zetten. Een jury, bestaande uit bomenexperten en erfgoedwerkers selecteert de bomen met de meeste erfgoedwaarde en het strafste verhaal. Als erkende onroerenderfgoedgemeente heeft lokaal bestuur Vosselaar een houtige erfgoedparel ingestuurd: de eeuwenoude eikenstoven…

Lees meer
Eigen werkingProjecten

Veerle versterkt ons team

We stellen je met plezier onze nieuwe projectmedewerker voor: Veerle Verstraeten!   Met veel enthousiasme zal Veerle tijdelijk als erfgoedmedewerker bij Erfgoed Noorderkempen aan de slag gaan. Veerle vervangt collega Stijn Marinus tijdens zijn ziekteverlof. In de komende maanden zal ze zich bezighouden met verschillende projecten, waaronder ‘80 jaar Bevrijding’ en ‘Zing Ze!‘. Daarnaast zal…

Lees meer
Eigen werkingErfgoed in de regio

Opgraving Beekakkers in Beerse

De archeologen van de Archeologische dienst Antwerpse Kempen (AdAK) onderzochten het gebied bij de Beekakkers in Beerse. In totaal vonden ze 718 archeologische resten.  Site: Beerse – Beekakkers Datum opgraving: 19/05/2010 – 16/06/2010 Archeologische sporen uit: Bronstijd: 2000 – 800 v.Chr. IJzertijd: 800 – 50 v.Chr. Late middeleeuwen: 1200 – 1500 Bewoning en bronzen offers…

Lees meer
Eigen werkingErfgoed in de regio

Opgraving Krommenhof in Beerse

Vijftien jaar geleden voerde de Archelogische dienst Antwerpse Kempen (AdAK) een archeologisch onderzoek uit in de wijk “Krommenhof” te Beerse. Het onderzoek wierp veel vruchten af en leverde een schat aan informatie op. Zo stootte men tijdens de opgraving op tien prehistorische grafheuvels uit de bronstijd. Grafheuvels zijn kunstmatige met aarde opgehoogde heuvels waar onze…

Lees meer
Eigen werkingErfgoed in de regio

Opgraving Mezenstraat in Beerse

In de Mezenstraat in Beerse zijn de archeologen van de Archeologische dienst Antwerpse Kempen (AdAK) in 2006 aan de slag gegaan. De archeologen hebben in totaal 484 resten gevonden waaronder kuilen, grachten, waterputten en overblijfselen van palen. Ook vonden ze graven waarin mensen verbrand zijn. Dit noemen archeologen ‘crematieresten’. De oudste resten zijn van de…

Lees meer