CONTACTEER ONS

Heb je vragen over erfgoed in Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Oud-Turnhout, Turnhout of Vosselaar?

Dan kun je bij ons terecht!

Telefoon

Cultureel erfgoed (Erfgoedcel): 014 44 33 62
Onroerend erfgoed (IOED): 014 44 33 85

Adres

Erfgoed Noorderkempen
Druivenstraat 18
2300 Turnhout

Ondernemingsnummer

BE 0863.327.714

MAAK KENNIS MET ONS TEAM!

Bij Erfgoed Noorderkempen zijn momenteel tien medewerkers actief, verspreid over de verschillende deelwerkingen. Onze contactgegevens kan je hieronder terugvinden.

Jef van Doninck

Erfgoedconsulent

Deelwerking: onroerend erfgoed

Als intergemeentelijk archeoloog ondersteunt Jef de onroerenderfgoedgemeenten bij de beoordeling van archeologienota’s en het opvolgen van het archeologisch onderzoek in de regio. Ook brengt hij zijn expertise in in het erkende onroerend erfgoeddepot. Samen met Caroline werkt hij rond een bredere ontsluiting van de boeiende cultuurlandschappen in de regio. Jef houdt zich ook graag bezig met hedendaagse media. Vormgeving en huisstijl zijn een kolfje naar zijn hand. Met Stijn zorgt hij voor de afstemming tussen beide deelwerkingen en het runnen van de projectvereniging.

Caroline Daemen

Erfgoedconsulent

Deelwerking: onroerend erfgoed

Caroline staat in voor het bouwkundig erfgoed in de regio. De voorbije jaren screende ze alle erfgoedpanden in de regio op hun erfgoedwaarde en actualiseerde de inventaris bouwkundig erfgoed. Je kan bij haar terecht voor alle vragen over en advies rond beschermde en niet-beschermde gebouwen. Verder doet ze -vaak samen met studenten- onderzoek naar het bouwkundig erfgoed in de regio en blogt hierover op onze sociale media

Sarah Lauwers

Erfgoedmedewerker

Deelwerking: onroerend erfgoed

Sarah is onze go-to-woman voor het verbreden van het draagvlak rond onroerend erfgoed. Ze zet in op gerichte communicatie naar verschillende actoren. Ze werkt projecten uit om het onroerend erfgoed van de regio bij het brede publiek in de kijker te zetten. Ook volgt ze het secretariaat op van de Intergemeentelijke Onroerend erfgoed Adviesraad (IOE-A). Daarnaast zorgt Sarah voor de administratieve ondersteuning van collega’s Caroline en Jef: bij de voorbereiding van dossiers en adviezen.

Anneleen Van Lommel

Erfgoedmedewerker

Deelwerking: cultureel erfgoed

Als voormalig leerkracht focust Anneleen zich onder meer op erfgoed-educatie. Maar ze neemt ook de regiocoördinatie van Erfgoeddag op zich. Anneleen is de trekker in de promotie van de naamsbekendheid van Erfgoed Noorderkempen, oa. door het verspreiden van nieuwsbrieven en Facebook-berichten. Verder ondersteunt ze Stijn en Cor bij hun taken.

Cor Vanistendael

Erfgoedcoördinator

Deelwerking: cultureel erfgoed

Cor werkt al sinds 2010 voor Erfgoed Noorderkempen. Samen met partners uit de regio ontwikkelt hij vernieuwende erfgoedprojecten zoals 2-Spoor, Koek!, VR-in-a-Box en Collectieve Collectie. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers zet hij zich in voor de digitalisering van het erfgoed. Hij experimenteert met nieuwe technologieën voor het verspreiden en beleven van erfgoed en is de drijvende kracht achter de digitale portalen als erfgoedbank en archiefbank.

Stijn Marinus

Erfgoedcoördinator

Deelwerking: cultureel erfgoed

Naast het opvolgen van het algemeen beheer en beleid van de Erfgoedcel, focust Stijn zich op de  publieksontsluiting van het cultureel erfgoed in de regio. Zo was hij betrokken bij verschillende kleine tot grote projecten, zoals oa. De Vaart verjaart en 150 Jaar Bels Lijntje. Ook het immateriële erfgoed wordt door hem behartigd. Daarnaast kan je bij Stijn terecht met vragen over onze subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden.

Amber Van Ravestyn

Collectiebeheerder Onroerend Erfgoed

Deelwerking: onroerend erfgoed

Amber is master in de conservatie en restauratie, alsook master erfgoedzorg. Ze beheert het door Vlaanderen erkende onroerenderfgoedepot ‘Erfgoeddepot Noorderkempen’. Contacteer haar voor: deponeringen archeologische ensembles en bouwkundige elementen, depotbeheer, publiekswerking archeologie, vrijwilligerswerking depot

Marina Fedorova

Erfgoedmedewerker

Deelwerking: cultureel erfgoed

Marina coördineert binnen onze werking de vrijwilligersprojecten. Samen met Cor staat zij in voor de digitalisering en inventarisering van de collecties. Je kan bij haar terecht voor aanvragen van (zuurvrij) verpakkingsmateriaal. Zij coördineert ook het project ‘Goei Gerief’ met focus op gereedschap/objecten en technieken/ambachten van het agrarische erfgoed van onze regio.

Katrien Verheyen

Administratieve kracht

Deelwerking: algemeen

Katrien volgt de personeelsadministratie, alsook de boekhouding van de projectvereniging op.

Ward Van Houdt

Intergemeentelijk Archivaris

Deelwerking: archiefbeheer

Als intergemeentelijk archivaris werkt Ward aan het moderniseren en het onderhouden van de archieven en informatiesystemen van zes lokale besturen in de regio. Daarbij komen allerlei soorten documenten aan bod, onafhankelijk van de vorm of ouderdom; van oude bevolkingsregisters uit de 19de eeuw tot e-mails voor subsidie-aanvragen. Een belangrijke taak is het toepassen van de officiële selectielijsten, om de archiefstukken die vernietigd mogen worden te selecteren. Andere taken kunnen gaan over de invoering van een digitaal klassement tot het verhuizen of opruimen van een archiefbestand of het uitwerken van een postregistratiesysteem.