CONTACTEER ONS

Heb je vragen over erfgoed in Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Oud-Turnhout, Turnhout of Vosselaar?

Dan kun je bij ons terecht!

Telefoon

Algemeen: 014 44 33 62

Het vaste nummer van de IOED (014 44 33 85) is sinds maart 2024 niet meer in gebruik.
Je bereikt de IOED via het algemene nummer of via de mobiele nummers van hun medewerkers.

Adres

Erfgoed Noorderkempen
Druivenstraat 18
2300 Turnhout

Ondernemingsnummer

BE 0863.327.714

MAAK KENNIS MET ONS TEAM!

Bij Erfgoed Noorderkempen zijn momenteel tien medewerkers actief, verspreid over de verschillende deelwerkingen. Onze contactgegevens kan je hieronder terugvinden.

Jef van Doninck

Erfgoedconsulent

Deelwerking: onroerend erfgoed

Als intergemeentelijk archeoloog ondersteunt Jef de onroerenderfgoedgemeenten bij de beoordeling van archeologienota’s en het opvolgen van het archeologisch onderzoek in de regio. Ook brengt hij zijn expertise in in het erkende onroerend erfgoeddepot. Samen met Caroline werkt hij rond een bredere ontsluiting van de boeiende cultuurlandschappen in de regio. Jef houdt zich ook graag bezig met hedendaagse media. Vormgeving en huisstijl zijn een kolfje naar zijn hand. Met Stijn zorgt hij voor de afstemming tussen beide deelwerkingen en het runnen van de projectvereniging.

Caroline Daemen

Erfgoedconsulent

Deelwerking: onroerend erfgoed

Caroline staat in voor het bouwkundig erfgoed in de regio. De voorbije jaren screende ze alle erfgoedpanden in de regio op hun erfgoedwaarde en actualiseerde de inventaris bouwkundig erfgoed. Je kan bij haar terecht voor alle vragen over en advies rond beschermde en niet-beschermde gebouwen. Verder doet ze -vaak samen met studenten- onderzoek naar het bouwkundig erfgoed in de regio en blogt hierover op onze sociale media

Sarah Lauwers

Erfgoedmedewerker

Deelwerking: onroerend erfgoed

Sarah is onze go-to-woman voor het verbreden van het draagvlak rond onroerend erfgoed. Ze zet in op gerichte communicatie naar verschillende actoren. Ze werkt projecten uit om het onroerend erfgoed van de regio bij het brede publiek in de kijker te zetten. Ook volgt ze het secretariaat op van de Intergemeentelijke Onroerend erfgoed Adviesraad (IOE-A). Daarnaast zorgt Sarah voor de administratieve ondersteuning van collega’s Caroline en Jef: bij de voorbereiding van dossiers en adviezen.

Anneleen Van Lommel

Erfgoedmedewerker

Deelwerking: cultureel erfgoed

update: van februari tot juni 2024 is Anneleen plaatsvervangend coördinator van de deelwerking cultureel erfgoed

Als voormalig leerkracht focust Anneleen zich onder meer op erfgoed-educatie. Maar ze neemt ook de regiocoördinatie van Erfgoeddag op zich. Anneleen is de trekker in de promotie van de naamsbekendheid van Erfgoed Noorderkempen, oa. door het verspreiden van nieuwsbrieven en Facebook-berichten. Verder verzorgt ze de jaarlijkse beoordeling van de gesubsidieerde erfgoedpublicaties uit onze regio.

Lotte Engelen

Erfgoedmedewerker

Deelwerking: cultureel erfgoed

Lotte is master in de conservatie en restauratie, alsook master archeologie. Ze staat in voor alles wat behoud en beheer van collecties betreft. Daarnaast zet ze zich in voor de digitalisering en inventarisering van de collecties. Lotte zorgt voor de uitbouw van erfgoeddatabanken en digitaliseringsprojecten.
Je kan bij haar terecht met al je vragen en advies rond: registratie en digitalisering van erfgoedcollecties, de erfgoeddatabank en duurzame bewaring van collecties.

Stijn Marinus

Erfgoedcoördinator

Deelwerking: cultureel erfgoed

update: van februari tot juni 2024 is Stijn afwezig

Naast het opvolgen van het algemeen beheer en beleid van de Erfgoedcel, focust Stijn zich op de publieksontsluiting van het cultureel erfgoed in de regio. Zo was hij betrokken bij verschillende kleine tot grote projecten, zoals oa. De Vaart verjaart en 150 Jaar Bels Lijntje. Ook het immateriële erfgoed wordt door hem behartigd. Daarnaast kan je bij Stijn terecht met vragen over onze subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden.

Amber Van Ravestyn

Collectiebeheerder Onroerend Erfgoed

Deelwerking: onroerend erfgoed

Amber is master in de conservatie en restauratie, alsook master erfgoedzorg. Ze beheert het door Vlaanderen erkende onroerenderfgoedepot ‘Erfgoeddepot Noorderkempen’. Contacteer haar voor: deponeringen archeologische ensembles en bouwkundige elementen, depotbeheer, publiekswerking archeologie, vrijwilligerswerking depot

Marina Fedorova

Erfgoedmedewerker

Deelwerking: cultureel erfgoed

Marina is verantwoordelijk voor de technische en logistieke begeleiding van de vrijwilligersprojecten. Samen met Lotte is zij betrokken bij de digitalisering en inventarisatie van de collecties. Bij vragen over agrarisch erfgoed kun je ook bij haar terecht. Daarnaast kun je bij Marina materialen en apparatuur uit onze uitleendienst lenen, en (zuurvrij) verpakkingsmateriaal aanvragen. Binnen onze organisatie is zij ook het aanspreekpunt voor vragen rond diversiteit.

Sara Vissers

Administratieve kracht

Deelwerking: algemeen

Sara volgt de personeelsadministratie, alsook de boekhouding van de projectvereniging op.

Daarnaast biedt ze praktische ondersteuning, ondermeer bij de coördinatie van Erfgoeddag.

Ward Van Houdt

Intergemeentelijk Archivaris

Deelwerking: archiefbeheer

Als intergemeentelijk archivaris werkt Ward aan het moderniseren en het onderhouden van de archieven en informatiesystemen van zes lokale besturen in de regio. Daarbij komen allerlei soorten documenten aan bod, onafhankelijk van de vorm of ouderdom; van oude bevolkingsregisters uit de 19de eeuw tot e-mails voor subsidie-aanvragen. Een belangrijke taak is het toepassen van de officiële selectielijsten, om de archiefstukken die vernietigd mogen worden te selecteren. Andere taken kunnen gaan over de invoering van een digitaal klassement tot het verhuizen of opruimen van een archiefbestand of het uitwerken van een postregistratiesysteem.

Marijke Drijbooms

Erfgoedmedewerker

Deelwerking: cultureel erfgoed

Marijke is het aanspreekpunt voor religieus erfgoed in de regio. Ze helpt erfgoedgemeenschappen bij de inventarisatie en waardering van hun collectie en het borgen van hun verhalen en tradities. Ze brengt het religieuze patrimonium in kaart en ontsluit dit naar het publiek toe. Ook ondersteunt ze de IOED bij de inventarisatie van erfgoedpanden in Turnhout.

Charlotte Delannoye

Erfgoedmedewerker bouwkundig erfgoed

Deelwerking: onroerend erfgoed

Charlotte brengt de kenmerkende erfgoedpanden uit Arendonk, Hoogstraten, Merksplas en Ravels in kaart en neemt de waardering van het niet-beschermde erfgoed voor haar rekening. Samen met Caroline zet ze de werking rond bouwkundig erfgoed op poten in het grensgebied van de Noorderkempen. Je kan ook bij Charlotte terecht voor advies bij restauratie- en verbouwingsplannen voor de niet-beschermde panden in de regio.

20240207_102630-EDIT

Veerle Verstraeten

Erfgoedmedewerker

Deelwerking: cultureel erfgoed

Veerle, net afgestudeerd als historica en erfgoedkundige, zal de komende maanden bijspringen als publiekswerker tijdens de afwezigheid van collega Stijn Marinus. Ze zal zich voornamelijk bezighouden met boeiende projecten zoals een tentoonstelling ter ere van 80 jaar bevrijding van de Noorderkempen. Daarnaast zal Veerle ook haar collega Anneleen ondersteunen in de organisatie van Erfgoeddag.