Anekdotes over de metalen voetbrug bij de Guldensporenlei

GEZOCHT:ANEKDOTES EN FOTO’S OVER DE METALEN VOETBRUG AAN DE OVERWEG BIJ DE GULDENSPORENLEI In 1909 werd een voetgangersbrug aangelegd bij de overweg aan de Steenweg op Hoogstraten (de huidige Guldensporenlei). Met de bouw van deze brug werd gehoor gegeven aan de verzoekingen van de Turnhoutse bevolking, die reeds decennialang klaagde over de lange wachttijden bij…