PROJECTEN

Bels Lijntje

Inleiding Velen kennen het Bels Lijntje als het toeristisch fietspad tussen Turnhout en Tilburg. Tot voor 35 jaar raasde er echter nog een trein over dit traject. Op 1 oktober 1867 opende de spoorlijn. De Grand Central Belge had grootse plannen met de lijn. Het zou het spoor voor internationaal goederen- en passagierverkeer tussen Nederland…

Militair erfgoed leeft

Militair erfgoed doorkruist de gehele regio van Voorkempen en Noorderkempen. Overal in het landschap zijn overblijfselen aanwezig van de strijd die in deze grensstreek gevoerd werd. Naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 (EYCH2018) sloegen we de handen in elkaar met Erfgoed Voorkempen en zetten we in 2018 en 2019 het militaire erfgoed weer op de kaart in een gezamenlijk project “Militair erfgoed leeft! Vergeten strijd aan de grens”.

Archeologiedagen

Duik tijdens de Archeologiedagen mee in ons ondergronds erfgoed! Partners: Forum Vlaamse Archeologie + de Vlaamse Provincies Datum: 26, 27, 28 mei 2023 Onze bodem zit vol met verhalen die verteld willen worden. Archeologie spreekt tot de verbeelding van klein en groot. Opgravingen maken ons nieuwsgierig want ze vertellen iets over ons verleden: hoe leefden…

Modernisme in de Kempen

De Kempense onroerenderfgoeddiensten en architectuurplatform AR-TUR gaan zowel in binnen- als buitenland op zoek naar de beste voorbeelden van verduurzamen van modernistisch erfgoed. Zo bouwen we aan een duurzame toekomst voor het modernisme in de Kempen.

VR-in-a-BOX

Hoe maak je een nieuw museum? Meestal begin je met potlood en papier en voor je het weet ben je aan het verhuizen, plannen aan het tekenen, teksten aan het schrijven, enz. Maar hoe weet je of jouw museum zal aanslaan bij het publiek?

Koek!

Koek! ontstond als een persoonlijk initiatief van de Turnhoutse theatermaakster Inge Van Gestel. Vertrekpunt was een theatervoorstelling over een clandestiene koekfabriek. De Koekfabriek is een metafoor voor het leven en wat je er zelf van bakt. Het project Koek! liep van 2013 tot en met 2015.

De Collectieve Collectie

De Collectieve Collectie is een Bovenlokaal Cultuurproject van kunstenaar Kristof Van Gestel, De Warande, Taxandriamuseum, Kunst in Zicht, Erfgoed Noorderkempen en tal van andere lokale partners. De Collectieve Collectie is een participatieve procedure die start vanuit het waarderen en (her)gebruiken van zwerfgoed. Het project loopt van maart 2020 tot en met maart 2021.

Nacht van het Kempens Erfgoed

De Nacht van het Kempens Erfgoed was een initiatief van de erfgoedcellen Kempens Karakter, k.ERF en Erfgoed Noorderkempen. Op de voorlaatste vrijdag- en zaterdagavond van oktober zetten verschillende musea en verenigingen hun deuren open voor gratis lezingen, vertelavonden, demonstraties, rondleidingen en zoveel meer.

Erfgoedweken

De Erfgoedweken, dat is een educatief initiatief dat in de periode rond Erfgoeddag leerlingen en hun leerkrachten uitnodigt om een duik te nemen in het verrassend veelzijdige erfgoed van hun schoolomgeving.

Tante Erfgoed

Tante Erfgoed, dat was een gratis netwerkavond die de 3 Kempense erfgoedcellen samen organiseerden voor alle vrouwen die met erfgoed bezig zijn, of het nu professioneel of in hun vrije tijd is, en of het nu rond roerend, onroerend of immaterieel erfgoed is.

Grave Ravenpad

Families met baby’s, peuters en kleuters vormen een doelgroep die in de cultureel erfgoedsector nog vaak over het hoofd wordt gezien. We deden een oproep naar een regionale erfgoedpartner met goesting om het cultureel erfgoed waarin hij gespecialiseerd is, toegankelijk te maken voor families met jonge kindjes. Die enthousiaste partner werd gevonden in collectief MOOS.

Kempense Kerststallen

Met het project Kempense Kerststallen, willen we – samen met de andere Kempense Erfgoedcellen – de traditie van de kerststal borgen. We mikken op verschillende doelgroepen. We brengen de buitenkerststallen (ondertussen meer dan honderd) in kaart en gaan op zoek naar miniatuurkerststallenbouwers en -verzamelaars.

BL150

BL150 was een project rond het 150-jarig bestaan van de vroegere spoorverbinding Turnhout-Tilburg, in de volksmond het ‘Bels Lijntje’. We werkten toen mee aan het project. Hierbij werd de bewegwijzering aangepast, er kwam een reconstructie van het vroeger emplacement aan het station Baarle-Grens, de draaischijf (waar de locomotieven werden gedraaid) werd in ere hersteld en er kwam een reizende expo. Wij dienden op vraag van de vzw BL150 een subsidieaanvraag in bij de provincie Antwerpen en stonden in voor de ontwikkeling van de expo.

Logo Goei Gerief

Goei Gerief

Sinds begin 2021 werken we, met financiële steun van Leader MAK+,  aan een groot inventarisatie- en ontsluitingsproject rond landbouwerfgoed. In de gemeenten Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel gaan we op zoek naar landbouwalaam (landbouwwerktuigen) en -technieken. We proberen zoveel mogelijk collecties en technieken te inventariseren, digitaliseren en documenteren. Op Erfgoeddag 2023 organiseren we hier een publieksevenement voor.

campagnebeeld Erfgoeddag 2020 - 2021

Erfgoeddag

Erfgoeddag is dé feestdag voor het cultureel erfgoed. Elke eerste zondag na de paasvakantie zwaaien musea, erfgoedliefhebbers en verenigingen hun deuren open en presenteren trots het diverse erfgoed van hun streek. Samen pakken ze uit met een veelkleurige waaier aan gratis activiteiten rond een jaarlijks wisselend thema.

Open Monumentendag

Elk jaar in september is het op veel plaatsen in Europa Open Monumentendag. In Vlaanderen valt dit traditioneel op de tweede zondag van september. Op die dag gaan de deuren en poorten van bijzondere gebouwen, landschappen en archeologische sites wagenwijd open.

Vondsten Vertellen

De Archeologische dienst Antwerpse Kempen (AdAK) vierde in 2013 haar 10 jarig jubileum met een boek en de gelijkname tentoonstelling ‘Vondsten Vertellen, archeologisch parels uit de Antwerpse Kempen’. De tentoonstelling liep in het Taxandriamuseum te Turnhout en kwam later ook in gewijzigde vorm naar het Stedelijk Museum Hoogstraten. Het rijk geïllustreerde boek werd ondermeer verkocht door de Standaard Boekhandel.