Inleiding

BL150 was een project rond het 150-jarig bestaan van de vroegere spoorverbinding Turnhout-Tilburg, in de volksmond het ‘Bels Lijntje’. We werkten toen mee aan het project. Hierbij werd de bewegwijzering aangepast, er kwam een reconstructie van het vroeger emplacement aan het station Baarle-Grens, de draaischijf (waar de locomotieven werden gedraaid) werd in ere hersteld en er kwam een reizende expo. Wij dienden op vraag van de vzw BL150 een subsidieaanvraag in bij de provincie Antwerpen en stonden in voor de ontwikkeling van de expo.

Blogberichten over BL150

Verslag van het project

Eind 2015 werd Erfgoed Noorderkempen aangesproken om mee te werken aan een ambitieus project: de viering van 150 jaar ‘Bels Lijntje’ – de spoorverbinding tussen Turnhout en Tilburg waarover in 1867 de eerste treinen reden. Het ambitieuze idee was om in 2017 tal van initiatieven op te zetten, waarbij er sprake was van nieuwe routeschildjes (wegwijzers die verwijzen naar het spoorverleden, rustplaatsen in het thema van het spoorverleden, het terug zichtbaar maken van het emplacement op het voormalige station Baarle-Grens – met een reconstructie van de vroegere overkapping – en de draaischijf, waar vroeger de locomotieven werden gedraaid en waarvan nog steeds restanten zichtbaar zijn, een panorama waar het vroeger landschap beleefd kan worden en een reizende expo. Dit alles wilde men realiseren in het jaar 2017, met uitlopers in de daaropvolgende jaren.

Na veel overleg besliste Erfgoed Noorderkempen om met de vzw/stichting BL150 een grensoverschrijdend project op te starten dat zich uitstrekte over 7 gemeenten in België en Nederland. We vroeger hiervoor een provinciale erfgoedsubsidie aan en kregen uiteindelijk 50.000 toegewezen. Naast het mee schrijven van het subsidiedossier en deel uitmaken van de stuurgroep, stonden wij in bij de inhoudelijke coördinatie van de reizende expo.

Voor deze expo kozen we voor een oude vrachtwagentrailer – een treinwagon bleek om praktische redenen niet haalbaar. Samen met een aantal inhoudelijke experts ontwikkelden we de inkleding van de trailer, waarin een overzicht werd gegeven van het ontstaan en de korte, maar rijke geschiedenis van het Bels Lijntje. Daarnaast werden een aantal brochures met themawandelingen uitgewerkt die een beeld geven van verschillende belangrijke onderdelen van het Bels Lijntje.

Het project liep niet altijd van een leien dakje: hoewel we vanuit de Provincie Antwerpen een aanzienlijke ondersteuning kregen en net zoals de deelnemende gemeenten zelf financieel ondersteunden, bleek dit aan Nederlandse kant veel moeilijker. Daarom moesten een aantal ambities in de ijskast gestoken worden. De routeschildjes werden vervangen, het spooremplacement en de draaischijf werden in ere hersteld, de reconstructie van de overkapping werd gerealiseerd en de reizende expo kwam er. Voor de rustplaatsen en het panorama bleek de tijd nog niet rijp. Toch konden we op Erfgoeddag 2017 de verjaardag van het Bels Lijntje op gepaste wijze vieren.

In navolging van het project besloten de steden Turnhout en Tilburg, de gemeenten langs het Bels Lijntje en Toerisme Kempen een toekomstvisie over het Bels Lijntje te ontwikkelen. Deze visie werd in 2019 opgeleverd, en zal de komende jaren een invulling krijgen. Hopelijk kunnen op die manier de zaken die we in 2017 niet konden realiseren alsnog een invulling krijgen.

Media over BL150

Download hier de tentoonstellingspanelen en enkele begeleidende brochures bij de expo:

Algemene info

Meer weten? Contacteer ons!

Als je meer wil weten over het verloop en de resultaten van dit project, of wil je graag een activiteit organiseren voor het erfgoedweekend, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Contact
cultureelerfgoed@erfgoednoorderkempen.be
014/44.33.62