Deze categorie moet worden aangevinkt als het project nog lopende is.