Inleiding

de Collectieve Collectie is een Bovenlokaal Cultuurproject van kunstenaar Kristof Van Gestel, De Warande, Taxandriamuseum, Kunst in Zicht, Erfgoed Noorderkempen en tal van andere lokale partners. De Collectieve Collectie is een participatieve procedure die start vanuit het waarderen en (her)gebruiken van zwerfgoed. Het project loopt van maart 2020 tot en met maart 2021.

Blogberichten over De Collectieve Collectie

Verslag van het project

In samenwerking met deelnemers die alledaagse gebruiksvoorwerpen kiezen, schenken, benoemen, ordenen, classificeren, waarderen, assembleren, interpreteren en/of fotograferen, ontwikkelt kunstenaar Kristof Van Gestel voor deze procedure gaandeweg strategieën en technieken.

De Collectieve Collectie werkt met objecten en woorden, met spel en gesprek, met bricoleren en filosoferen, … En met zoveel mogelijk mensen; om veel verschillende zienswijzen en eigenwijze praktijken te verzamelen.

De Collectieve Collectie wil bijdragen aan het hedendaagse debat over en de bewustwording van onze verhouding tot de dingen rondom ons. De manier waarop we in erfgoedmusea objecten verzamelen, ordenen, waarderen, classificeren, tonen en er verhalen over vertellen, wordt in dit project gebruikt als een lens waardoorheen we die verhouding kunnen begrijpen.

In lijn met het thuiswerk door de Covid-19-quarantainemaatregelen en de aandacht die daardoor ontstond voor digitale communicatie en sociale media, korte-keten-productie en het gebruik daarbij van eenvoudige doe-het-zelf technieken, gaat de Collectieve Collectie vanaf juni 2020 online met een website, instructievideo’s van zelfontwikkelde en/of toegeëigende praktijken, inspiratie voor thuisworkshops, foto’s van resultaten, …

Bij het afronden van het project in de Museumgarage van het Taxandriamuseum in Turnhout (december 2020) worden creaties van de Collectieve Collectie uitgedeeld aan deelnemers, bezoekers en sympathisanten. Zo onstaat een echte collectieve collectie; een gedecentraliseerde opslag/verzameling van assemblages bij (nieuwe) eigenaren thuis. Samen vormen ze de ecocollectie van de Collectieve Collectie, met archiefnummer en foto van de inbedding in een context ter plaatse!

Tijdslijn van het project

Downloads:

Is it Jewelry?

Index van de Collectieve Collectie

Conclusies:

Omwille van corona kon het project niet helemaal doorgaan zoals verhoopt. Met name de interactie met het publiek tijdens workshops kon soms helemaal niet of veel beperkter doorgaan dan we oorspronkelijk hadden gepland. Ook de tentoonstelling op verschillende locaties die we voor begin 2021 hadden voorzien, samen met een studiedag kon helemaal niet doorgaan wegens de tweede lockdown. We zetten daarom meer in op het educatieve luik waartoe een extra partnerschap werd aangegaan met Kunst in Zicht en een extra dikke editie van de publicatie die ook op meer exemplaren dan voorzien werd gedrukt en verspreid. Maar in het algemeen blikken we met een goed gevoel terug op dit unieke project. Ondanks de organisatorische besognes, waren de meeste deelnemers en partnerorganisaties positief. Zoals de tijdslijn op onze website illustreert had het project een enorm potentieel, maar kon dit maar ten dele worden waargemaakt.

Algemene info

Meer weten? Contacteer ons!

Als je meer wil weten over het verloop en de resultaten van dit project, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Contact
cultureelerfgoed@erfgoednoorderkempen.be
014/44.33.62