ONROERENDERFGOEDGEMEENTEN

De gemeenten Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar zijn erkende onroerenderfgoedgemeenten.

Wat?

Een onroerenderfgoedgemeente is een gemeente die een eigen beleid uitbouwt voor het aanwezige onroerend erfgoed op haar grondgebied, complementair aan het Vlaamse beleid. Tegelijk neemt een erkende onroerenderfgoedgemeente welbepaalde bevoegdheden en taken over in het kader van het uitvoeren van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

De 7 gemeenten aangesloten bij de deelwerking onroerend erfgoed (IOED) van Erfgoed Noorderkempen zijn sinds 1 april 2016 door Vlaanderen erkend als onroerenderfgoedgemeente.

Ze laten zich bij de uitvoering van de taken en bevoegdheden ondersteunen door de IOED.

 

Decretale taken

De wettelijk taken die Vlaanderen aan deze gemeenten overdraagt, zijn de volgende:

Vragen hierover worden door de IOED behandeld. Zit je zelf met een concreet dossier of vraag, contacteer dan de erfgoedconsulenten.

Lokaal beleid

Een erkende onroerenderfgoedgemeente is echter vrij om aanvullende taken op te nemen. Op die manier kan ze haar betrokkenheid met het erfgoed in de gemeente nog meer verhogen. Sinds 1 januari 2017 geeft het agentschap Onroerend Erfgoed niet langer advies bij vergunningsplichtige aanvragen over onroerend erfgoed opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed en de vastgestelde inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde.

Dit wordt vervangen door een zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden bij vergunningsplichtige aanvragen. De onroerenderfgoedgemeenten aangesloten bij Erfgoed Noorderkempen vragen daarom advies aan de IOED bij de volgende dossiers:

De IOED deed in opdracht van de onroerenderfgoedgemeenten een actualisatie en waardering van de inventaris bouwkundig erfgoed.  Het doel is om te komen tot een lokaal gedragen beleidsinstrument als basis voor toekomstige adviezen. Het is de bedoeling dat de onroerenderfgoedgemeenten aan eigenaars, architecten en ontwikkelaars per gebouw advies op maat kunnen geven met betrekking tot het onderhoud, restauratie, bestemming, gebruik, enz. De IOED neemt hierin een loketfunctie op. Deze ondersteuning moet zich op lange termijn vertalen in een goed behoud & beheer van het onroerend erfgoed in de betrokken gemeenten.

Contacteer onze erfgoedconsulenten onroerend erfgoed.

014 44 33 85

onroerenderfgoed@erfgoednoorderkempen.be