Je bent hier:

ARCHEOLOGIENOTA'S

Plan je een bouwproject met ingrepen in de bodem? Dan ben je in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Wat?

Een erkende archeoloog maakt een archeologienota op na een archeologisch vooronderzoek. Of je zo’n nota nodig hebt, hangt af van:

  • de bestemming van de zone (bv. het stadscentrum van Turnhout is archeologische zone)
  • de oppervlakte van het perceel
  • de oppervlakte van de bodemkundige ingreep
  • wie (welke rechtspersoon) de ingrepen in de bodem doet

 

Hoe?

  1. Contacteer de dienst Omgeving van de gemeente of Erfgoed Noorderkempen om te weten of je een archeologienota nodig hebt:
  1. Zoek een erkende archeoloog
  2. De archeoloog doet een onderzoek, maakt de nota op en dient die in bij de onroerenderfgoedgemeente via het loket onroerend erfgoed.
  3. De onroerenderfgoedgemeente neemt akte van de nota binnen 15 dagen en je voegt deze nota toe aan je aanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning.

Werd er tijdens het archeologisch (voor)onderzoek een archeologische vondst gedaan? Dan sta je als bouwheer zelf in voor de bewaring ervan.

Ga hier zelf na of je een archeologienota nodig hebt.

Contacteer onze erfgoedconsulent archeologie.

Jef Van Doninck

Mobiel: 0479 52 63 41

Kantoor: 014 44 33 85

Jef.vandoninck@erfgoednoorderkempen.be