Zorg in Ravels doorheen de eeuwen (EGD2017)

Zorginstellingen hebben hun wortels meestal in de religieuze sfeer van kloosters, abdijen en parochies. Zo ook in Ravels, Weelde en Poppel. Deze tentoonstelling vertelt aan de hand van projecties, foto’s en originele documenten hoe de zorg doorheen de eeuwen evolueerde tot het hedendaagse zorgsysteem. Er wordt extra aandacht besteed aan de bijzondere lokale hulpverlening zoals…

BeZorgd – Ravels (EGD2017)

Zelfs een kleine landelijke gemeente als Ravels kan groot zijn als het op zorg aankomt. ‘Onze-Lieve-Vrouw van de Kempen’ is nu een woonzorgcentrum, maar is vroeger opgericht als een verblijf voor kinderen bedreigd door tuberculose. Aan de hand van postkaarten beZorgd over het ganse land, getuigenissen en meer, laten we zien hoe de site is…