Erfgoedmedewerker Deelwerking: Cultureel erfgoed   Marina coördineert binnen onze werking de vrijwilligersprojecten. Samen met Cor staat zij in voor de digitalisering en inventarisering van de collecties. Je kan bij haar terecht voor aanvragen van (zuurvrij) verpakkingsmateriaal. Zij coördineert ook het project ‘Goei Gerief’ met focus op gereedschap/objecten en technieken/ambachten van het agrarische erfgoed van onze…

Collectiebeheerder Onroerend Erfgoeddepot Noorderkempen. Deelwerking: Onroerend Erfgoed Opgeleid als conservator-restaurator met een uitbreiding in de Erfgoedstudies, coördineert Amber de werking van het Erfgoeddepot. Ze staat in voor de deponering van archeologische vondsten/ensembles en het behoud en beheer (duurzame zorg) van erfgoedobjecten. Daarnaast kan je bij Amber terecht voor vragen omtrent het depot, deponering van archeologische…

Cor werkt al sinds 2010 voor Erfgoed Noorderkempen. Samen met partners uit de regio ontwikkelt hij vernieuwende erfgoedprojecten zoals 2-Spoor, Koek!, VR-in-a-Box en Collectieve Collectie. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers zet hij zich in voor de digitalisering van het erfgoed. Hij experimenteert met nieuwe technologieën voor het verspreiden en beleven van erfgoed en is…

Stijn Marinus

Erfgoedcoördinator

Deelwerking: cultureel erfgoed

Naast het opvolgen van het algemeen beheer en beleid van de Erfgoedcel, focust Stijn zich op de publieksontsluiting van het cultureel erfgoed in de regio. Zo was hij betrokken bij verschillende kleine tot grote projecten, zoals oa. De Vaart verjaart en 150 Jaar Bels Lijntje. Ook het immateriële erfgoed wordt door hem behartigd. Daarnaast kan je bij Stijn terecht met vragen over onze subsidie- en samenwerkingsmogelijkheden.

Ward Van Houdt

Intergemeentelijk archivaris

Deelwerking: archiefbeheer

Als intergemeentelijk archivaris werkt Ward aan het moderniseren en het onderhouden van de archieven en informatiesystemen van zes lokale besturen in de regio. Daarbij komen allerlei soorten documenten aan bod, onafhankelijk van de vorm of ouderdom; van oude bevolkingsregisters uit de 19de eeuw tot e-mails voor subsidie-aanvragen. Een belangrijke taak is het toepassen van de officiële selectielijsten, om de archiefstukken die vernietigd mogen worden te selecteren. Andere taken kunnen gaan over de invoering van een digitaal klassement tot het verhuizen of opruimen van een archiefbestand of het uitwerken van een postregistratiesysteem.

Erfgoedmedewerker

Deelwerking: onroerend erfgoed

Sarah is onze to-go-woman rond draagvlakverbreding. Ze werkt projecten uit om het onroerend erfgoed van de regio bij het brede publiek in de kijker te zetten. Daarnaast zorgt Sarah voor de administratieve ondersteuning van collega’s Caroline en Jef.

Jef van Doninck

Erfgoedconsulent

Deelwerking: onroerend erfgoed » Contacteer hem voor: adviezen en vragen rond archeologisch en landschappelijke erfgoed, archeologienota’s en nota’s, toelatingen voor handelingen aan beschermd landschappelijk erfgoed, werking IOED, werking onroerenderfgoedgemeenten, beleid onroerend erfgoed Erfgoeddepot Noorderkempen, algemene vragen over Erfgoed Noorderkempen, Netwerk Onroerend Erfgoed (NOE) Ooit gestart als intergemeentelijk archeoloog en momenteel erfgoedconsulent onroerend erfgoed. momenteel manusje-van-alles…

Anneleen van Lommel

Erfgoedmedewerker

Deelwerking: cultureel erfgoed

Als voormalig leerkracht focust Anneleen zich onder meer op erfgoededucatie, zo promoot ze bijvoorbeeld het Grave Ravenpad, Molen je mee? en Kempense Klaprozen in de regio. Maar ze neemt ook de coördinatie van Erfgoeddag en Nacht van het Kempens Erfgoed (tot 2020) op zich. Anneleen is samen met Sarah de trekker in de promotie van de naamsbekendheid van Erfgoed Noorderkempen, oa. door het verspreiden van nieuwsbrieven, Facebookberichten en Instagramposts. Verder ondersteunt ze Stijn en Cor bij hun taken.

Erfgoedconsulent

Deelwerking: onroerend erfgoed

Caroline staat in voor het bouwkundig erfgoed in de regio. Je kan bij haar terecht voor alle vragen over beschermde en niet-beschermde gebouwen. Ze adviseert eigenaars, gemeentebesturen en organisaties over de do’s en don’t’s voor historische panden. De voorbije jaren screende ze alle erfgoedpanden in de regio op hun erfgoedwaarde en actualiseerde ze de inventaris bouwkundig erfgoed. Verder doet ze -vaak samen met studenten- onderzoek naar het bouwkundig erfgoed in de regio en blogt hierover op onze sociale media.