Erfgoedconsulent

Deelwerking: onroerend erfgoed

Caroline staat in voor het bouwkundig erfgoed in de regio. Je kan bij haar terecht voor alle vragen over beschermde en niet-beschermde gebouwen. Ze adviseert eigenaars, gemeentebesturen en organisaties over de do’s en don’t’s voor historische panden. De voorbije jaren screende ze alle erfgoedpanden in de regio op hun erfgoedwaarde en actualiseerde ze de inventaris bouwkundig erfgoed. Verder doet ze -vaak samen met studenten- onderzoek naar het bouwkundig erfgoed in de regio en blogt hierover op onze sociale media.