Voordracht: De schatten van het documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen nodigt iedereen die geïnteresseerd is in genealogie uit voor een voordracht over de schatten van het Studie- en Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis te Merksem door centrumdirecteur Jan Vanderhaeghe. Voor genealogen die het centrum nog niet bezochten of nog nader willen kennismaken met wat daar allemaal te vinden is op gebied van genealogie is deze uiteenzetting…

Studiedag ‘Heemkunde actueel’

De jaarlijkse studiedag van Heemkunde Vlaanderen vindt dit jaar plaats op zaterdag 19 november 2016 in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen. Heemkunde Vlaanderen nodigt iedereen met een hart voor heemkunde en lokaal erfgoed uit om zich te laten inspireren door de inhoud van deze Heemkunde Actueel. Lokale erfgoedverenigingen zijn voor gemeenten vaak van onschatbare waarde. Ze…

Dag van de Ambachten

Op zondag 27 november ’16 kun je in heel ons land een kijkje gaan nemen in de ateliers van ambachtslui uit verschillende sectoren op de 10de Dag van de Ambachten. Keramisten, meubelmakers, drukkers, edelsmeden, papierscheppers, wevers… : je kunt hen allemaal aan de slag zien en hun producten bewonderen, en soms mag je zélf de handen…