Je bent hier:

ONROEREND ERFGOED

Archeologische ensembles en bouwkundig elementen uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar kunnen onder voorwaarden worden gedeponeerd bij het Erfgoeddepot Noorderkempen.

Het depot staat garant voor de correcte bewaring van het archeologisch ensemble. Hiernaast voorziet het ook dat de informatie van het ensemble toegankelijk wordt gesteld voor wetenschappelijk onderzoek en het brede publiek.

Na een archeologisch onderzoek ben je als eigenaar volgens het Onroerenderfgoeddecreet verplicht om een archeologisch ensemble (vondsten + documentatie) als één geheel te bewaren, in goede staat te behouwen en beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.

Wie?

Wie kan ensembles en collecties deponeren:

 • Privé-eigenaars of projectontwikkelaars
 • Erkende archeologen en studiebureaus / archeologische bedrijven
 • Verzamelaars, amateurarcheologen en metaaldetectoristen
 • Openbare- en wetenschappelijke instellingen

Wat?

Welke types van onroerend erfgoed nemen we in bewaring:

Archeologische artefacten

 • Toevalsvondsten
 • Prospectievondsten
 • Voorwerpen uit oude opgravingen
 • Documentatie: artikels of nota’s, opgravingsdocumentatie, foto’s, oude inventarissen

Archeologische ensembles uit opgravingen (zowel oude als vergunde opgravingen)

 • Vondsten
 • Monsters
 • Velddocumentatie
 • Digitale documentatie
 • Opgravingsrapporten en publicaties

Elementen van afgebroken of gerestaureerd bouwkundig erfgoed

 • Portieken
 • Gebeeldhouwde elementen
 • Opmerkelijke deuren of ramen
 • Zeldzaam of kenmerkend bouwbeslag (muurankers, fakkeldovers, oude huisnummers,
  deurbellen, oude sloten, …)
 • Monsters en stalen uit restauraties (dendrochronologie, mortelresten, baksteensamples,
  vloertegeld, stratigrafisch onderzoek
 • Documentatie collecties: restauratieverslagen, publicaties, oude foto’s gebouwen,..

Hoe?

Hoe verloopt de procedure:

 • Bekijk onze voorwaarden omtrent deponeren op de website van het depot
 • Doe een verzoek tot deponering via dit formulier (Deel A: Aanvraag tot deponering)
 • Dan volgt een goedkeuring of eventuele weigering door het Erfgoeddepot Noorderkempen
 • Na afspraak volgt de voorlopige deponering en controle
 • Wanneer alles gecontroleerd en goedgekeurd is volgt de definitieve aanvaarding

Contacteer onze collectiebeheerder voor meer informatie.

Website Erfgoeddepot Noorderkempen

Contacteer onze collectiebeheerder onroerend erfgoed.

Amber Van Ravestyn

Mobiel: 0472 11 17 64

Amber.vanravestyn@erfgoednoorderkempen.be