Molen jij ook mee?

14 redenen voor leerkrachten om snel het educatief lespakket ‘Molen je mee?’ aan te vragen: 1. Het is volledig gratis 2. We komen het bij jou op school overhandigen 3. De leerkrachten krijgen er meteen een kwartiertje uitleg bij 4. Het pakket bevat 5 mooie thematische werkbladen 5. … en de 5 verbetersleutels 6. … en een uitgebreide…

Vluchten is geen spelletje… of toch?

De vluchtelingenproblematiek… Enerzijds een heel actueel thema, anderzijds iets van alle tijden. Dat bewijst ook het vele erfgoed dat nagelaten is door vluchtelingen en de vrijwilligers die hen opgevangen hebben: foto’s, documenten, getuigenissen… Over de reizende expo Be.Land lees je elders in onze nieuwsbrief en op onze website. Om eens écht in de huid van…

Gratis vrijwilligersverzekering blijft bestaan

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals Cultuur. Een onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor vrijwilligers. Vanaf volgend jaar neemt de Vlaamse overheid die gratis verzekering over. Wat houdt de Vlaamse vrijwilligersverzekering in? Organisaties die sporadisch vrijwilligers inschakelen bij activiteiten kunnen een…

Exclusieve avondopening van de expo “Manen en laarzen. Bijzondere verschijningen tijdens Turnhoutse veldslagen” (NKE’17)

In ‘Manen en laarzen’ illustreert historicus en kunstenaar Koen Broucke de merkwaardige tegenstelling in beeldvorming tussen hemelse interventies en de bittere realiteit. Hij deed hiervoor onderzoek naar de herdenkingen van de veldslag van de Tielenheide (1597) en vooral de Slag van Turnhout (1789). “Veldslagen zijn een opeenstapeling van drama’s, individuele trauma’s en collectieve wonden.” De…