Private partner gezocht voor invulling voormalige pastorie Het Hof in Vosselaar

Private partner gezocht voor invulling voormalige pastorie Het Hof in Vosselaar Kempens Landschap en de gemeente Vosselaar lanceren open oproep   Vlakbij het centrum van Vosselaar ligt een prachtig domein met 27 ha natuur en bos. Aan de rand ervan staat de beschermde voormalige pastorie ‘Het Hof’. De gemeente, Kempens Landschap en het Agentschap voor…

Studiedag ‘Heemkunde actueel’

De jaarlijkse studiedag van Heemkunde Vlaanderen vindt dit jaar plaats op zaterdag 19 november 2016 in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen. Heemkunde Vlaanderen nodigt iedereen met een hart voor heemkunde en lokaal erfgoed uit om zich te laten inspireren door de inhoud van deze Heemkunde Actueel. Lokale erfgoedverenigingen zijn voor gemeenten vaak van onschatbare waarde. Ze…

Dag van de Ambachten

Op zondag 27 november ’16 kun je in heel ons land een kijkje gaan nemen in de ateliers van ambachtslui uit verschillende sectoren op de 10de Dag van de Ambachten. Keramisten, meubelmakers, drukkers, edelsmeden, papierscheppers, wevers… : je kunt hen allemaal aan de slag zien en hun producten bewonderen, en soms mag je zélf de handen…

Herdenking Wapenstilstand op 11 november

Op vrijdag 11 november wordt ook in Turnhout de Wapenstilstand herdacht. Het programma van de herdenking ziet er als volgt uit:   10.00 uur: Eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk ter herdenking van alle gesneuvelde militairen en burgerlijke slachtoffers 11.00 uur: Bloemenhulde aan het Zegemonument op het Zegeplein 11.30 uur: Academische Hulde- en Herdenkingsplechtigheid in de Raadzaal van het…

Brainstorm: ‘Hoe zie jij de toekomst van de kerststallen in de Noorderkempen?’

Onlangs organiseerde de Federatie van Vlaamse Kerststalvrienden een ontmoetingsdag voor kerststalliefhebbers. Het doel hiervan is om de kerststalcultuur te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. Deze ontmoetingsdag ging door in Turnhout omdat de Turnhoutse kerststal in 2016 60 jaar bestaat. Deze gelegenheid willen wij aangrijpen om in de Noorderkempen na te denken over de toekomst…

Lezing ‘100 jaar Vluchtoord Uden’

In aanloop naar de expo ‘100 jaar Vluchtoord Uden’ organiseert de Geschiedkundige Kring Taxandria een lezing op de zolder van het Taxandriamuseum. Historicus Henk Hellegers, tevens burgemeester van Uden, zal het historisch verhaal van het vluchtoord Uden brengen. Hellegers heeft in 2015 de publicatie ‘Van heidegrond tot Vluchtoord Uden’ geschreven. Tijdens de lezing bespreekt Henk…