ERFGOED ADVIESRAAD NOORDERKEMPEN

logo IOEA

Begin 2017 richt Erfgoed Noorderkempen een intergemeentelijke adviesraad op voor de opvolging van het beleidsdomein onroerend erfgoed. Deze intergemeentelijke onroerend erfgoed adviesraad (IOE-A) kadert in de erkenning als onroerenderfgoedgemeente van de 7 bij de deelwerking aangesloten gemeenten van Erfgoed Noorderkempen.

De zorg voor het lokale erfgoed is een belangrijke pijler en een blijvend aandachtspunt in het beleid van deze gemeenten. De raad fungeert als officieel adviesorgaan voor het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid.

De raad geeft uit eigen initiatief of op vraag van de gemeenten advies bij het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid.

Mits onroerend erfgoed met archeologie, monumenten en landschappen een breed spectrum bestrijkt, streeft Erfgoed Noorderkempen naar een ruime expertise in de adviesraad. Ook de lokale kennis en verankering per gemeente is belangrijk.

Na 5 jaar volgt in 2022 een evaluatie van de werking. De raad kiest vanaf dan voor een meer onafhankelijke koers. Een nieuwe kerngroep alsook ad hoc werkgroepen versterken de bestaande adviesraad. De kerngroep richt zich nog meer op het onroerend erfgoedbeleid. De werkgroepen -met zowel leden als externe experten- zullen meer thematisch werken of op specifieke cases. De Erfgoed Adviesraad Noorderkempen is de nieuwe roepnaam van de IOE-A.

Samenstelling

De raad is momenteel samengesteld uit 20 leden. Deze leden zijn onder te brengen in drie grote categorieën: gemeentelijke erfgoedactoren, regionale erfgoedactoren en deskundigen. Van de leden zijn er 18 stemgerechtigd en 2 niet-stemgerechtigd. De volledige samenstelling kan je hier bekijken.

Raymond Hoste is verkozen als voorzitter. Hij is ook het aanspreekpunt van de IOE-A. Clémentine Diepen is ondervoorzitter. De raad komt minstens vier keer per jaar samen.

Doel

  • Beleid: de adviesraad wordt betrokken in de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het (inter)gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid (Art. 3.2.1. §4 Onroerenderfgoedbesluit). Zij kan toezien op zowel lokale accenten voor het onroerenderfgoedbeleid als het regionale beleid dat door de IOED wordt uitgewerkt.
  • Ondersteuning en advisering bij de taken en bevoegdheden die erkende onroerenderfgoedgemeenten van Vlaanderen toebedeeld krijgen. Aangezien de IOED de gemeente hierin zal adviseren, zal de IOED dit (indien gewenst) doen in overleg met de adviesraad.

Meer details hierover lees je in de statuten van de IOE-A.

Contact & secretariaat

De IOED verzorgt het secretariaat van de adviesraad. Algemene vragen over de werking van de adviesraad kan je stellen aan de erfgoedconsulenten onroerend erfgoed van Erfgoed Noorderkempen.

Verslagen en/of adviezen kunnen op vraag ingekeken worden. Specifieke vragen omtrent het uitbrengen van adviezen richt je best rechtstreeks aan de voorzitter: IOEA@erfgoednoorderkempen.be

Contact

IOEA@erfgoednoorderkempen.be
Correspondentieadres:
EAN | Erfgoed Noorderkempen
Druivenstraat 18 | 2300 Turnhout