DEELWERKING CULTUREEL ERFGOED

Erfgoedcel

De deelwerking cultureel erfgoed zet zich sinds 2009 in voor het roerend en immaterieel erfgoed in de 11 gemeenten van ons werkingsgebied. Ze doet dit onder de roepnaam ‘erfgoedcel’.

Erfgoed?

Erfgoed is een verzamelnaam voor alles wat we erven van de vorige generaties en dat we zo bijzonder vinden, dat we het een plaats geven in onze eigen wereld en willen doorgeven aan diegenen die na ons komen.

Erfgoed heeft zijn wortels in het verleden, maar door de manier waarop we ermee omgaan, blijft het leven en is het ook iets van NU. Vandaag maken wij het erfgoed van morgen.

Alles wat je kunt verplaatsen, bijvoorbeeld werkgerei, kleding, speelgoed, affiches, huisraad,…maar ook foto- en filmmateriaal is roerend erfgoed. Je komt het tegen in musea, archieven, privéverzamelingen of misschien wel gewoon bij je thuis.

Erfgoed omvat ook ontastbare dingen zoals verhalen, stoeten, feesten, recepten van streekgerechten, vakkennis, liedjes, dialecten… Dat is immaterieel erfgoed.

Opdracht

Dit Kempens erfgoed in kaart brengen, bewaren en er een zo groot mogelijk publiek kennis mee laten maken, dat is de opdracht van de erfgoedcel. Hiervoor werken we samen met tal van personen en verenigingen met een hart voor het lokale erfgoed: heemkundige kringen en musea, gemeentelijke cultuurdiensten, gilden, scholen …

We adviseren iedereen die vragen heeft over ons erfgoed. We begeleiden personen of organisaties die hun erfgoed op een betere manier willen bewaren en we organiseren vormingen. We zetten zelf projecten op en geven inhoudelijke en financiële ondersteuning voor projecten van anderen die erfgoed aan het publiek willen tonen. We beheren een uitleendienst met museum- en tentoonstellingsmaterialen. Ook coördineren we de organisatie van erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag en de Nacht van het Kempens Erfgoed.

Convenant

In 2021 sloten we een nieuw convenant – een samenwerkingsovereenkomst – af met de Vlaamse Overheid om ook de komende 6 jaar te kunnen werken rond het lokale culturele erfgoed. Hiervoor maakten we een meerjarenbeleidsplan op. In dit plan presenteren we al onze ideeën voor de komende beleidsperiode.