Hier moet een Google formulier komen waar mensen een reservatie aanvraag kunnen doen voor de uitleendienst.

Het formulier moet de volgende zaken bevatten:

  • keuzelijst van alle mogelijke te ontlenen items
  • 2 of 3de optie van keuzelijst als ze meerdere items willen ontlenen
  • Alle nodige gegevens die ENK nodig heeft om de administratie in orde te maken
  • Reservatie periode
  • ….