Je bent hier:

SUBSIDIE VOOR PERIODIEKE PUBLICATIES ROEREND EN IMMATERIEEL ERFGOED

Het versterken en activeren van de regionale erfgoedactoren met expertise, materiaal en middelen is één van de strategische doelstellingen van ons cultureel-erfgoedconvenant (2021-2026). Hieronder valt onder meer de inhoudelijke en financiële ondersteuning van periodieke erfgoedpublicaties.

Wat?

Onder periodieke erfgoedpublicaties verstaan we tijdschriften of jaarboeken die voornamelijk over roerend en/of immaterieel erfgoed gaan en die verschijnen met vooraf bepaalde vaste tussenpozen en dit voor een onbepaalde tijd.

Hoe?

Het aanvragen van een subsidie voor een periodieke publicatie kan slechts eenmaal per jaar en moet ingediend worden voor 15 februari. De subsidie geldt dan vanaf 1 december van het huidige jaar en loopt in principe tot het einde van de convenantsperiode (2026), tenzij de Raad van Bestuur anders beslist.

Het bedrag van de subsidie is variabel en wordt jaarlijks bepaald op basis van de kwaliteit van de meest recente nummers van de publicatie. Daarvoor moet de aanvragende vereniging jaarlijks een zelfevaluatie indienen voor 1 oktober.

Enkele voorbeelden

Benieuwd naar de publicaties die wij ondersteunen? Hier kan je enkele voorbeelden inkijken.

Download hier de formulieren.

Contacteer onze erfgoedconsulenten cultureel erfgoed.

014 44 33 62

cultureelerfgoed@erfgoednoorderkempen.be