Je bent hier:

PREMIES BESCHERMD ERFGOED

Voor het onderhouden, restaureren of onderzoeken van beschermd erfgoed kan je een premie aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. We lichten hier kort toe wat de mogelijkheden zijn. Wil je weten of je geplande werken voor premie in aanmerking komen, vraag gerust advies! Vergeet voor je werken zeker niet om een toelating of omgevingsvergunning aan te vragen!

Erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Het agentschap zet in op het goed onderhoud van het beschermde erfgoed. De standaardprocedure voor de aanvraag van een erfgoedpremie is bedoeld voor (periodieke) onderhoudswerken, beheerswerken en kleine totaalprojecten. Je kan een premie aanvragen voor een maximale kostenraming van 250.000€. Je mag elk jaar slechts één erfgoedpremie volgens de standaardprocedure aanvragen per bescherming of erfgoedlandschap, met een maximumbedrag van 500.000€ op een periode van 5 jaar.

Alle info vind je op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed. Bespreek je aanpak en project vooraf met de erfgoedconsulenten.

Erfgoedpremie via oproep

Wil je een beschermd pand of een beschermde site restaureren? Wil je een herbestemmingsproject realiseren binnen een beschermd pand? Dan kan je overwegen om deel te nemen aan één van de oproepen die jaarlijks uitgeschreven worden.

Het agentschap Onroerend Erfgoed en het kabinet van de minister geven ruim op voorhand aan op welk moment welk thema aan bod zal komen en welke budgetten per oproep voorzien worden. Kijk voor de thema’s op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed. Bespreek je project vooraf met de erfgoedconsulenten!

Erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure

Tot 10 december 2020 kon je een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure aanvragen. Heb jij een dossier ingediend?  Wacht je op een toekenning en moeten de werken nog starten? Hier lees je meer over het verdere verloop, wanneer je mag starten met de werken en hoe de premie wordt uitbetaald.

Onderzoekspremie

Vooraleer je ingrijpende werken aan je beschermd erfgoed kan uitvoeren, is het soms nodig om meer te weten te komen over dit erfgoed. In dat geval is het mogelijk om een onderzoekspremie aan te vragen. Volgende onderzoeken worden betoelaagd:

  • historische studie en archiefonderzoek,
  • bouwtechnisch en materiaaltechnisch onderzoek
  • stabiliteitstechnisch onderzoek
  • archeologisch vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem
  • onderzoek naar de kwaliteit van houtige beplanting met erfgoedwaarde
  • bestemmings- en herbestemmingsonderzoek
  • een energieaudit voor een beschermd monument

De premie komt voor 80% tussen in de kosten tot 25.000 euro. Bespreek de aanpak best vooraf met de erfgoedconsulenten.

Klik hier voor meer info.

Contacteer onze erfgoedconsulenten onroerend erfgoed.

014 44 33 85

onroerenderfgoed@erfgoednoorderkempen.be