Je bent hier:

HOUTIG ERFGOED EN KLE'S

Wat?

Houtkanten, hagen, poelen, bomenrijen, bosjes, struwelen, wegbermen, graften, holle wegen, houtwallen… zijn allemaal kleine landschapselementen (KLE). Sommige kleine landschapselementen vervulden vroeger een belangrijke functie die ze vandaag grotendeels verloren hebben. Zo hebben poelen als veedrinkplaats veelal plaatsgemaakt voor drinkbakken en zijn hagen en houtkanten om percelen te begrenzen vervangen door afrasteringen. Door het verlies van die oorspronkelijke functie en door de intensivering van de landbouw dreigen ze steeds meer uit het landschap te verdwijnen. Kleine landschapselementen zijn meer dan bomen, hagen of houtkanten, dit kunnen ook kleine bouwwerken zijn zoals veldkappelletjes, grenspalen, wegwijzers, bruggetjes, enz.

Deze kleine landschapselementen geven niet alleen het landschap een typisch eigen karakter, ze vervullen ook een belangrijke ecologische functie. Vaak vormen ze de thuisbasis van zeldzame diersoorten en vormen corridors of stapstenen voor een verdere verspreiding van de populatie. Het is daarom belangrijk om deze traditionele relicten van de landbouw in stand te houden of te herstellen.

Vragen?

Neem contact met ons op als je zelf vragen hebt over dit soort relicten, deze wil bewaren en/of inventariseren. Onze collega’s van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete kunnen u ook helpen bij het opmaken van visies en uitvoeren van beheer.

Bezoek de website van het

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Contacteer onze erfgoedconsulenten onroerend erfgoed.

014 44 33 85

onroerenderfgoed@erfgoednoorderkempen.be