Je bent hier:

ANKERPLAATS

Wat?

Ankerplaatsen zijn vanuit een erfgoedperspectief de meest waardevolle landschappelijke ensembles in Vlaanderen. Het zijn grotere landschappelijke gehelen waarin je een geheel vanĀ  gevarieerde erfgoedelementen terugvindt. Ankerplaatsen zijn opgenomen in de Landschapsatlas. In deze databank vind je alle relicten terug van traditionele landschappen. Er zijn ook afzonderlijke landschapselementen in opgetekend, zoals bomenrijen, holle wegen, poelen en akkercomplexen.

 

Rechtsgevolgen

De zeventig al bestaande aangeduide ankerplaatsen werden door het Onroerenderfgoeddecreet gelijkgesteld met vastgestelde landschapsatlasrelicten. Voor deze gebieden geldt er een zorgplicht bij de administratieve overheden bij het plannen en uitvoeren van een eigen werk of het adviseren van ontwikkelingen binnen deze afbakening. Door de opname in een ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen ankerplaatsen worden omgezet naar een erfgoedlandschap, waarvoor specifieke richlijnen kunnen worden uitgewerkt. Indien een meer beleidsmatige visie over een groter gebied of over verschillende gelijkaardige landschappelijke gehelen wenselijk is, kan door het agentschap hiervoor een onroerenderfgoedrichtplan worden opgemaakt.

Bekijk de ankerplaatsen in onze regio

Contacteer onze erfgoedconsulenten onroerend erfgoed.

014 44 33 85

onroerenderfgoed@erfgoednoorderkempen.be