Je bent hier:

DUURZAAM ERFGOED

Het behoud van erfgoedwaarden en erfgoedkenmerken past in een duurzame ontwikkelingsvisie. Erfgoed is intrinsiek duurzaam. Duurzaamheid is meer dan alleen het beperken van energieverbruik. Duurzaamheid bij erfgoed gaat over:

  • de levensduur van de materialen
  • hergebruik en spaarzaam omspringen met materialen
  • het behoud van erfgoedwaarden en erfgoedelementen
  • het behoud van restauratieambachten en vakmanschap

Maatwerk

De energieprestatie van erfgoedgebouwen verhogen is mogelijk. Het vraagt wel extra aandacht en maatwerk om energiebesparende en comfortverhogende maatregelen toe te passen in gebouwen met erfgoedwaarde. Zoek daarom naar creatieve oplossingen die de energiedoelstellingen afstemmen op het behoud van de erfgoedwaarden en zet eerst in op:

  • het benutten van de kwaliteiten van het gebouw
  • een bewuster gebruik van het gebouw en het uitvoeren van kleine ingrepen (bijvoorbeeld kierdichting, afsluiten van verwarmde ruimtes, alleen verwarmen waar het nodig is)
  • installaties op basis van hernieuwbare energie of performantere technieken en toestellen

Zo kan je ingrijpende maatregelen zoals het vervangen van schrijnwerk of plaatsen van isolatie vermijden of minderen.

Afwijkingen

De Vlaamse overheid stimuleert maatregelen om beschermd erfgoed zo goed mogelijk te laten voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB) en de Vlaamse Wooncode. In bepaalde gevallen zijn afwijkingen noodzakelijk om de erfgoedwaarden te behouden. Via de website van het agentschap Onroerend Erfgoed vind je meer informatie over onder meer:

  • De energieprestatieregelgeving
  • De Vlaamse wooncode
  • De energieaudit onroerend erfgoed

Gespecialiseerd advies?

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceerde de laatste jaren heel wat handleidingen en afwegingskaders over het thema duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. Hierin vind je meer informatie over de mogelijkheden en aandachtspunten bij energetische renovaties van gebouwen met erfgoedwaarde:

 

Kijk voor meer informatie op de website van het agentschap. Je kan ook steeds terecht bij de erfgoedconsulenten van Erfgoed Noorderkempen.

Klik hier voor meer gespecialiseerd advies

Contacteer onze erfgoedconsulenten onroerend erfgoed.

014 44 33 85

onroerenderfgoed@erfgoednoorderkempen.be