Je bent hier:

VONDST MELDEN

Heb je toevallig een archeologische vondst ontdekt? Dan ben je verplicht deze te melden aan de Vlaamse Overheid.

Wat?

Vond je bij het spitten van je tuin mysterieuze potscherven, munten of ander voorwerpen? Komen bij de aanleg van je bouwput rare donkere vlekken, oude muurresten of een houten waterput aan het licht? Komen bij graafwerken menselijke beenderen naar boven? Als je toevallig vondsten aantreft met een mogelijke archeologische waarde, dan moet je dat binnen de 3 dagen melden bij de Vlaamse overheid.

Waar melden?

Bij het loket Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid.

Meld een vondst

Twijfel je over je vondst? Wij helpen je graag verder om te bepalen wat de archeologische waarde is.

Vervolg?

Indien nodig komt een medewerker van het agentschap Onroerend Erfgoed ter plaatse en registreert de vondst. Daarna kan je weer verder gaan met je geplande werken. Als het om echt belangrijke archeologische sporen gaat, dan worden deze binnen de 30 dagen kostenloos opgegraven.

Vondsten bewaren

Als eigenaar ben je verantwoordelijk voor de goede bewaring van archeologische vondst en dien je deze ter beschikking te houden voor onderzoekers. Je kan je vondsten ook in bewaring geven bij het erkende depot Erfgoeddepot Noorderkempen. Archeologische vondsten worden hier op een professionele manier bewaard voor de toekomst en zichtbaar gemaakt voor een breder publiek.

Wat is een archeologische toevalsvondst?

Metaaldetectievondsten zijn geen toevalsvondsten. Hiervoor gelden andere regels.